ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

  • Để đăng nhập hệ thống, Quý khách cần chọn công ty phát hành hóa đơn, nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và kết quả phép tính. Sau khi hoàn tất, Quý khách chọn "Đăng nhập" như hình dưới.

Hình 1: Đăng nhập hệ thống

Lưu ý khi đăng nhập:

  • Khi đăng nhập đề nghị Quý khách hàng vui lòng chọn đúng công ty phát hành hóa đơn.
  • Trong trường hợp không đăng nhập được với User và Password đã được cung cấp, Quý khách liên hệ với bộ phận hỗ trợ theo contact tại mục Hỗ trợ\Liên hệ.