ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG

  • Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, để đăng xuất, người dùng click chuột vào nút “Thoát” như hình dưới :

Hình 1: Đăng xuất hệ thống