TÌM KIẾM HOÁ ĐƠN THEO NGÀY

  • Sau khi đăng nhập thành công vào portal, để tìm kiếm hoá đơn theo ngày, Quý khách chọn menu “TRA CỨU HÓA ĐƠN” như hình 1:

Hình 1: Chọn chức năng tra cứu hoá đơn

  • Để tra cứu hoá đơn theo ngày phát hành, người dùng nhập khoảng thời gian cần tìm kiếm bằng cách chọn “Từ ngày” - “Đến ngày” sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” như hình 2:

Hình 2: Nhập khoảng thời gian cần tìm kiếm