ĐỔI MẬT KHẨU

  • Sau khi đăng nhập vào tài khoản, Quý khách hàng chọn chức năng "Đổi mật khẩu" trên thanh Menu như hình dưới đây :

Picture 1: Change password function

  •  Màn hình “Đổi mật khẩu” sẽ hiển thị như hình dưới. Quý khách cần nhập đầy đủ các thông tin tên đăng nhập, chọn công ty phát hành hóa đơn, mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, và kết quả phép tính vào các ô tương ứng. Sau khi hoàn tất, Quý khách chọn “Cập nhật” để thay đổi mật khẩu. Trong trường hợp nhập lại thông tin, Quý khách chọn “Làm lại” để xóa các nội dung đã nhập ở trên và bắt đầu nhập lại.

Picture 2: Enter Information for changing password