QUÊN MẬT KHẨU

  • Từ giao diện đăng nhập trên trang chủ, Quý khách chọn chức năng “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu như hình dưới:

Hình 1: Chọn chức năng quên mật khẩu

  • Trên màn hình “Nhập thông tin lấy lại mật khẩu” như bên dưới, Quý khách cần nhập đầy đủ các thông tin : tên đăng nhập, chọn tên công ty phát hành hóa đơn, nhập kết quả phép tính vào các ô tương ứng. Sau khi hoàn tất, Quý khách nhấn chuột vào nút ”Lấy mật khẩu”. Mật khẩu mới sẽ được gửi vào địa chỉ email Quý khách đã đăng ký với công ty. Trong trường hợp nhập lại thông tin, Quý khách chọn “Làm lại” để xóa các nội dung đã nhập ở trên và bắt đầu nhập lại thông tin.

Hình 2: Màn hình lấy lại mật khẩu