HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT INVOICEVIEWER

  • Để download phần mềm xem hoá đơn về máy tính, trên giao diện trang chủ portal, Quý khách chọn menu:”DOWNLOAD PHẦN MỀM HỖ TRỢ → PHẦN MỀM XEM HOÁ ĐƠN” như hình dưới.

Hình 1: Chọn menu PHẦN MỀM XEM HÓA ĐƠN

  • Sau khi nhấn vào menu “Phần mềm xem hoá đơn” hệ thống sẽ cho phép tải về file có tên :”EinvoiceViewer.exe”. Sau khi lưu file về thư mục trên ổ đĩa, Quý khách tiến hành cài đặt theo các bước sau đây: Chạy file EinvoiceViewer.exe  --> Nhấn nút “Tiến”.

Hình 2: Màn hình cài đặt phần mềm

  • Chọn “Cài đặt” để cài mặc định vào thư mục "C:\VNPT EInvoiceViewer\EInvoiceViewer"
     

Hình 3: Màn hình chọn thư mục cài đặt

  • Chương trình tự động thực hiện việc cài đặt và cấu hình cho phần mềm. Quá trình cài đặt mất từ 1-5 phút tùy cấu hình máy.

Hình 4: Màn hình kết thúc cài đặt

  • Trên màn hình kết thúc, chọn "Hoàn thành" để kết thúc quá trình cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong, click đúp vào file .inv chương trình sẽ tự động mở file hóa đơn

Hình 5: Màn hình xem hóa đơn